vroegbegeleiding.be

Op zoek naar begeleiding? Kijk hier verder!

Thuisbegeleiding is er zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen met een beperking. Thuisbegeleiding geeft gespecialiseerde opvoedingsbijstand. De hulpverlening is zowel gericht op de persoon met een beperking zelf als op zijn gezin en omgeving. Thuisbegeleiding helpt zoeken naar oplossingen om concrete vragen aan te pakken. Dit kan gaan over zowel specifieke problemen die te maken hebben met de beperking van het kind of over niet-specifieke problemen zoals bij voorbeeld slaap-, eet-, gedrags- of zindelijkheidsproblemen.
Het opzet van de thuisbegeleid(st)er is om zichzelf overbodig te maken door ouders of de cliënt zelf de aan de beperking gerelateerde problemen te leren zien en aan te pakken. Bedoeling is om hen voldoende inzicht in de problematiek te geven en handvaten aan te bieden zodat zij in de toekomst nieuwe problemen zelfstandig kunnen oplossen. Thuisbegeleiding is immers tijdelijk van aard. Thuisbegeleiding gebeurt voornamelijk bij u thuis (75 % van de begeleidingen dienen hier door te gaan), wat niet wil zeggen dat er geen ruimte is om elders of op school / de werkplek bijstand te verlenen.

De thuisbegeleidingsdienst DAB omvat vier subdiensten:
De vroegbegeleiding richt zich tot gezinnen met een risicokind door vroeggeboorte, ziekte of aangeboren aandoening, een baby, peuter of kleuter met een ontwikkelingsvertraging, een kind met een motorische, meervoudige of mentale handicap.
De Begeleiding aan kinderen van 6 tot 14 jaar richt zich tot gezinnen met kinderen met een mentale en/of motorische handicap of een niet-aangeboren hersenletsel.
De Jongeren- en volwassenenbegeleiding richt zich tot gezinnen met een persoon met een mentale handicap en eventueel bijkomende psychische of gedragsproblemen.
HANA is de thuisbegeleiding die zich richt naar personen met een niet-aangeboren hersenletsel  (NAH) (bijvoorbeeld na ongeval, CVA, degeneratieve hersenaandoening, …) of fysieke handicap en hun directe omgeving.
De thuisbegeleidingsdienst van LSA richt zicht tot de doelgroep personen met autisme.

DAB en LSA maken deel uit van vzw Stijn.

© vzw Stijn - www.stijn.be - Breugelweg 200 - 3900 Overpelt